Bestille time

Gynekolog Helland er avtalespesialist. Dvs privatpraktiserende lege som får driftstilskudd fra staten.
Du kan få vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

Det betyr at du må ha henvisning for å få time med mindre du fra tidligere har avtale om kontroll. Ved henvisning vil kostnadene for deg være de samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Uten henvisning eller avtalt kontroll gjelder ikke spesialistens driftsavtale og du må selv dekke all behandling. Pris vil da være kr 1300,- Spiraler etc kommer i tillegg.